Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Φωτογραφικό Αρχείο 1963-1965

1965.  Πατήρ Ευδόκιμος.1965. Ο Πατήρ Ευδόκιμος με τον υποτακτικό του Δωρόθεο Θέμελη.

1965.  Πατήρ Ευδόκιμος.

1965. Πατήρ Ευδόκιμος.