Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προς τους εργαζόμενους του Προγράμματος
Ενημερωτικό σημείωμα


Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα μας, που υποβλήθηκε έγκαιρα, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση του φυσικού αντικείμενου και την τήρηση των υποχρεώσεων για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφού ολοκληρωθεί η κατανομή των απαραίτητων πόρων και η αποδέσμευση του αντίστοιχου ποσού, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ θα ενημερώσει την υπόλογο του προγράμματος, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση της επιταγής για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του προγράμματος.

Νίκος Χρυσίνης
Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.