Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥΡΛΙΑΝΗΣ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ

09032018
Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής, στην Άνω Μερά Μυκόνου, τελέσθηκε το πρωί του Σαββάτου Θεία Λειτουργία, ιερουργήσαντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β' και εν συνεχεία, περί ώρα ενδεκάτη, τελέσθηκε η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Ηγουμένου της Μονής, Αρχιμ. Φιλαρέτου Γεροντάρη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β' και με τη συμμετοχή των ελθόντων εξ Αθηνών Πρωτοπρ. Ιωάννου Μεταξά, εκ Τήνου, Αρχιμ. Ιεροθέου Καλογριά, εκ Σύρου Αρχιμανδριτών Δωροθέου Γάγγου, Μακαρίου Χειλά, Βενεδίκτου Φραγκογιάννη και Νικολάου Γαβαλλά, των Πρωτοπρεσβυτέρων Ευαγγέλου Σίμου και Ιωάννη Παγώνη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διηκόνει τον αοίδιμο Ηγούμενο , και Πρεσβ. Βασιλείου Καλύβα, των Εφημερίων της Μυκόνου Πρωτοπρεσβυτέρων Πέτρου Μαραγκού, Βασιλείου Τζανιδάκη και Εμμανουήλ Γαλανάκη, του Πρεσβ. Γεωργίου Κουσαθανά και των Διακόνων.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β', έντονα συγκινημένος και συναισθηματικά φορτισμένος, δεν κατόρθωσε να εκφωνήσει την Εξόδιο ομιλία του, η οποία, για το λόγο αυτό, εξεφωνήθη από τον Πρωτοπρ. Πέτρο Μαραγκό.

Επικήδειο λόγο εξεφώνησε και ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνστ. Κουκάς, ο οποίος κατέθεσε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του προς τον εκδημήσαντα Ηγούμενο για την μεγάλη και πολυετή προσφορά του στην Άνω Μερά και τη Μύκονο και τόνισε την απλότητα και την καλοσύνη, με την οποία διηκόνησε το Μοναστήρι, την Άνω Μερά και τους Μυκονίους.

Εν συνεχεία, επακολούθησε η ταφή στο Κοιμητήριο της Παναγίας, της επιλεγομένης"Μούσαινας".

Τελεσθείσης της ταφής, κατέφθασαν στο Ταφείο, λόγω καθυστερήσεως του πλοίου, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναχράντου Άνδρου, Αρχιμ. Ευδόκιμος Φραγκουλάκης και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Τήνου, Πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός, οι οποίοι ετέλεσαν επί του τάφου Τρισάγιο.


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ
Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τό πλήρωμα τῆς κατά Μύκονον παροικούσης Ἐκκλησίας τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Πνευματικοῦ μας Πατρός Ἀρχιμανδρίτου Φιλαρέτου Κ. Γεροντάρη, Ἡγουμένου τῆς εἰς Ἄνω Μεράν Μυκόνου Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τουριανῆς, τήν ὁποίαν παιδιόθεν διηκόνησεν καί τῆς ὁποίας ἐπί πεντήκοντα καί τρία ἔτη Ἡγούμενος ἐχρημάτισεν, τά μέγιστα μεριμνήσας, κοπιάσας καί ἐνδιαφερθείς διά τήν διασφάλισιν καί ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας της, τήν διατήρησιν τῶν κειμηλιακῶν καί πνευματικῶν θησαυρῶν της καί τήν συνέχισιν τῆς λειτουργικῆς της ζωῆς, ἀκαταπόνητος Λειτουργὀς τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, φιλάνθρωπος πρός πάντας, κατ’ ὄνομα γνωρίζων τούς Χριστιανούς τῆς Ἄνω Μερᾶς, τῶν ὁποίων ὑπῆρξε καί πνευματικός ποιμένας, δυσαναπλήρωτον κενόν καταλιπών.

Ὁ ἀοίδιμος ἐγεννήθη εἰς Σέριφον, τήν 5ην Ἀπριλίου 1937. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 17ην Δεκεμβρίου τοῦ 1959 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρεβέζης, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πρεβέζης Στυλιανοῦ, καί Πρεσβύτερος τήν 6ην Ἰανουαρἰου 1965, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θήρας Γαβριήλ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἑρμουπόλεως.
Τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ἔλαβε τήν 17ην Δεκεμβρίου 1967 παρά τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου ἡμῶν Δωροθέου Α΄.
Διακονήσας τό τότε λειτουργοῦν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τουρλιανῆς Ὀρφανοτροφεῖον καί μαθητεύσας πλησίον τοῦ ἀειμνήστου Πνευματικοῦ Καλλινίκου Χανιώτη, ἀνθρώπου ἀρετῆς καί προσευχῆς, ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τήν 27ην Νοεμβρίου 1966, διαδεχθείς τόν εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην Σύρου ἀναδειχθέντα μακαριστόν Προκάτοχον ἡμῶν Δωρόθεον Α΄.
Τά τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας του ὁρίζονται ὡς ἑξῆς:
Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018: Ὁλονυκτία εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τουρλιανῆς, μετά τῆς Ἀκολουθίας εἰς κεκιμημένον Ἱερέα.
Σάββατον, 10 Μαρτίου 2018: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία καί περί ὥραν 11ην ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία.
Προσευχόμεθα πρός τόν Κύριον καί τήν Παναγίαν Μητέρα Του, τήν Τουρλιανήν, νά τόν ἀναπαύουν μετά τῶν Ἁγίων καί Δικαίων, μετά τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Ἡγουμένων καί Πατέρων τῆς Μονῆς καί ἅπαντες νά ἔχωμεν τήν πατρικήν εὐχήν του, τήν ὁποίαν πάντοτε ἀπό καρδίας ἔδιδε.


† Ο ΣΥΡΟΥ & ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄
Ἑρμούπολις, 8 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ Ι.Μ.ΣΥΡΟΥ