Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ


Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη Πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξόμεθα...
Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα τελέστηκε στο καθολικό της Παναχράντου ο Εσπερινός της Αγάπης.