Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ