Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ 2016

Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη Πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξόμεθα...
Το πρωί της Κυριακής του πάσχα τελέστηκε στο καθολικό της Παναχράντου ο Εσπερινός της Αγάπης.