Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟ


Μυστήριον ο Σταυρός.

Από όργανο της καταδίκης προβάλλεται ως σύμβολο θριάμβου και ζωής, γίνεται τρόπαιο νίκης και θρόνος του Βασιλέως Χριστού, πάνω στον οποίο «δια του ιδίου αίματος και των ιδίων δακτύλων βαφαίς ερυθραίς υπέγραψε την ελευθερίαν του ανθρώπου από τα δεσμά του θανάτου και της αμαρτίας
Τρίτη Κυριακή των νηστειών, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο μοναστήρι της Παναχράντου.