Φωτογραφίες Μονής

Βορειοδυτική Όψη.

Βόρεια Όψη.

Είσοδος της Μονής.

Το καθολικό της Μόνης.

 
Η θέα από την Μόνη.