Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 2018

Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η  Σ Υ Ρ Ο Υ - Α Ν Δ Ρ Ο Υ
Ι Ε Ρ Α  Μ Ο Ν Η  Π Α Ν Α Χ Ρ Α Ν Τ Ο Υ - Α Γ Ι Ο Υ 
 Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ   Α Ν Δ Ρ Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

18:30 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
22:00 ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

07:30 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
18:00 ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ