Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟ.


Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη Πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξόμεθα...
Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα τελέστηκε στο καθολικό της Παναχράντου ο Εσπερινός της Αγάπης.