Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΜΙΑ ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. ΧΟΙΡΟΣΦΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

Τα χοιροσφάγια ως έθος αποτελούν μια παράδοση που χάνεται στο βάθος των αιώνων.  Σε όλα τα νησιά του Αιγαίου πόσο μάλλον στην Άνδρο τα νοικοκυριά τρέφανε όλο τον χρόνο έναν η περισσότερους χοίρους που σφάζανε συνήθως πριν η και μετά τα Χριστούγεννα για να κάνουνε λουκάνικα, σύγλινα, σίσυρα και  με δυο λόγια να εξασφαλισουν το κρέας όλου του νέου έτους.  Εκτός από το όφελος που είχε το νοικοκυριό ήταν και είναι μία ευκαιρία για κοινωνικές επαφές καθώς μαζεύονται συγγενείς και φίλοι και γίνεται μία πραγματική γιορτή.