Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΜΦΟΥ

                                                                             

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ & ΚΙΜΩΛΟΥ
84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22810 – 82582 / Fax: 22810 - 79382

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετά βαθυτάτης θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τό πλήρωμα τῆς κατά Κίμωλον παροικούσης Ἐκκλησίας τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ράμφου.
            Ὁ σεβαστός καί ἀγαπητός μας Πρωτοπρ. Δημήτριος Ράμφος, τόν ὁποῖο μέ θλίψη, κατά τό ἀνθρώπινο, ἀλλά καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, προπέμπουμε σήμερα στήν τελευταία του ἐπί γῆς κατοικία, γόνος ἱερατικῆς οἰκογενείας, τέκνον τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρ. Σπυρίδωνος Ράμφου καί ἀδελφός τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρ. Ἰωάννου Ράμφου, ὁ ὁποῖος διεκρίθη διά τήν συγγραφικήν του δραστηριότητα καί τήν μέριμνάν του διά τήν ἀνάδειξιν τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, ἐγεννήθη εἰς Κίμωλον, τήν 28ην Ὀκτωβρίου 1924. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 15ην  Νοεμβρίου τοῦ 1954 καί Πρεσβύτερος τήν 17ην  Νοεμβρίου 1954, εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη Ἀθηνῶν, ἀπό τόν μακαριστόν Προκάτοχόν μας Φιλάρετον.
        Ἐφοίτησεν ἀπό τό 1939 ἕως τό 1940 εἰς τήν διτάξιον Προπαρασκευαστικήν Ἱερατικήν Σχολήν Βουλιαγμένης, ἡ ὁποία τότε ἐστεγάζετο εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Ὀρφανοτροφεῖον Βουλιαγμένης, ἀποφοιτήσας ἐξ αύτῆς ἐπιτυχῶς.
  Ἔλαβεν τά ὀφφίκια τοῦ Οἰκονόμου τό 1966 καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τό 1978 ἀπό τόν ἀοίδιμον Προκάτοχόν μας Δωρόθεον Α΄.
           Ἐνυμφεύθη τήν ἐκλεκτήν καί εὐσεβεστάτην Μαρίαν τήν 15ην Μαρτίου 1952, μετά τῆς ὁποίας ἐδημιούργησε μίαν ἀρίστην οἰκογένεια, μέ δύο θυγατέρες, οἱ ὁποῖες τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, κεκμηκότα ἐκ τοῦ γήρατος καί τῆς ἀσθενείας, τόν περιέθαλψαν σύντρεις μέ ὑποδειγματικήν στοργήν καί ἀγάπην, μαζί μέ τά ἐκλεκτά μέλη καί τῶν δικῶν τους οἰκογενειῶν.      
         Διωρίσθη τακτικός Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἱσοδίων τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου 1955, συνεργησάντων πρός τοῦτο ἁπάντων τῶν κατοίκων τῆς Κιμώλου, οἱ ὁποῖοι μέ τό ἀπό 20 Ἰουλίου 1953 ἐνυπόγραφο αἴτημά τους πρός τόν μακαριστόν τότε Μητροπολίτην Σύρου & Κιμώλου Φιλάρετον, παρεκάλουν ὅπως, ὁμοῦ μετά τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου Στυλιανοῦ Λογοθέτη, διαδεχθέντος τόν ἀείμνηστο Πρεσβύτερο Γεώργιο Σάρδη, διορισθῇ ὡς δεύτερος Ἐφημέριος καί ὁ νέος κατά τήν ἡλικίαν τότε Δημήτριος Ράμφος.
            Ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, πιστός τηρητής τῆς τάξεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας,  διηκόνησεν εὐόρκως καί εὐδοκίμως, μέ ἱεραποστολικόν φρόνημα καί θυσιαστικόν ζῆλον τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κιμώλου καί τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κιμώλου ἀπό 1ης Δεκεμβρίου 1954 ἕως καί τῆς  30ῆς Σεπτεμβρίου τοῦ 2008, ὅτε καί ἐσυνταξιοδοτήθη, ἐνῶ  διετέλεσεν καί Διευθυντής τοῦ Ἀφεντακείου Γηροκομείου Κιμώλου.     
            Ἡ σορός τοῦ μεταστάντος ἔχει ἤδη διακομισθεῖ εἰς τόν οἰκογενειακόν του Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί αὔριον τό πρωί θά διακομισθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας, εἰς τόν ὁποῖον, μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, θά τελεσθῇ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του.                                           

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄


Ἑρμούπολις,  31 Ὀκτωβρίου 2016