Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ!!!!! ΑΦΗΣΑΝ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΕΝΤΑΡΟ….

Στις 8 Φεβρπυαρίου  η ΔΟΥ Σύρου, κατάσχεσε αναγκαστικά το προϊόν Λογαριασµού του Γηροκοµείου Ταλάντων της Ιεράς Μητρόπολης, που περιείχε το «αστρονοµικό» ποσό των 11.000 € (!), που αφορούσαν τις δαπάνες για τα αναλώσιµα είδη της Νοσηλείας των γερόντων και την τροφοδοσία του µηνός Μαρτίου, τη µισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, µε αποτέλεσµα αυτή την ώρα το Γηροκοµείο να µείνει µε ΜΗΔΕΝ χρήµατα.
Στις εύλογες διαµαρτυρίες µας, η απάντηση που λάβαµε από τη Δ.Ο.Υ. ήταν ότι έτσι λένε οι νόµοι και έτσι έπρεπε να πράξει!  Έστω προς γνώσιν όλων ότι η οφειλή του Γηροκοµείου προς την Εφορία είναι 230.000 €, από φόρο κληρονοµίας, την οποία κατέλειπε στο Ίδρυµα προ τριακονταετίας µία τρόφιµός του, στη Μύκονο, την οποία, όµως, το ίδιο το Κράτος έχει εντάξει σε τέτοια Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, µε αποτέλεσµα να παραµένει αδόµητη, αναξιοποίητη, να µην µπορεί ούτε να ενοικιασθεί, ούτε να πωληθεί, πλην, όµως, η αντικειµενική της αξία ανέρχεται σε 4.000.000 € περίπου, επί της οποίας έχει επιβληθεί η δυσβάστακτη φορολογία 230.000 €, την οποία το Γηροκοµείο είναι αδύνατο να καταβάλει! 
Παρ’ όλες τις παραστάσεις του Μητροπολίτη στη ΔΟΥ Σύρου και τις παρακλήσεις του, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει λύση στο θέµα.  Οι προσπάθειες, επίσης, του Μητροπολίτη να ενοικιάσει ή να πωλήσει την περιουσία αυτή αποβαίνουν άκαρπες, λόγω της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.  Επισηµαίνεται, ωσαύτως, ότι από τους 27 Τροφίµους οι 10 διαβιούν δωρεάν στο Γηροκοµείο, και δεν είναι µόνο γέροντες και γερόντισσες, αλλά και ανέστιοι και ενδεείς άνθρωποι,  οι οποίοι δεν είχαν πού την κεφαλήν κλίναι, προς τους οποίους το Ίδρυµα άνοιξε την αγκαλιά της αγάπης του, και το οποίο, σήµερα, αντί να επιβραβεύεται για την κοινωνική του προσφορά, χωρίς να έχει λάβει ούτε ENA (1) € Κρατική επιχορήγηση, βλέπει να δηµεύονται ανερυθριάστως τα χρήµατα της τροφοδοσίας των τροφίµων του! 
Ταύτα, προς πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, η οποία οφείλει, επίσης, να γνωρίζει και ότι σήµερα, µετά απ΄ αυτό που συνέβη στο Γηροκοµείο της Ιεράς Μητρόπολης, σώθηκε η Ελληνική Οικονοµία!               

Από την Ιερά Μητρόπολη
Ερµούπολη, 8 Φεβρουαρίου 2016