Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


1Ρεπορτάζ του Φώτη Σπανού στην Εφημερίδα "Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ"

Όλο και πιο νέοι συρρέουν στους vαoùς γιο να εξομολογηθούν, ενώ έντονη είναι η αγωνία για τα οικονομικά ζητήματα.

Η αβεβαιότητα, η αγωνία, η απελπισία, συναισθήματα που γνωρίζουν όλο και μεγαλύτερη ένταση πλέον λόγω τns οικονομικά κρίσης, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, προκειμένου να πληθαίνουν οι πιστοί που μεταβαίνουν στην εκκλησία για να συζητήσουν με τον πνευματικό τους και να εξομολογηθούν. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες στους ναoύs κατά δεκάδες περιμένουν οι συμπολίτες όλων των ηλικιών για να συμμετάσχουν στο μυστήριο της Εξομολόγησης. Αυτό που εκφράζουν είναι κυρίως η αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν, καθώς και τις ανατροπές που επήλθαν στη ζωή τους.
Η Μητρόπολη Δημητριάδος έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της κατήχησης και της εκπαίδευσης των ιερέ­ων στα θέματα εξομολόγησης μέσα από ειδικά σεμινάρια. Και τα αποτελέσματα είναι ο­ρατά, καθώς σε μια περίοδο με έντονα τα σημάδια της πνευ­ματικής και ηθικής κρίσης, οι πιστοί στρέφονται στους πνευματικούς, ώστε να απα­λύνουν την ψυχή τους, να εκφράσουν τα αρνητικά τους αισθήματα και να «αναζωογονη­θούν», τόσο πνευματικά όσο και ψυχικά.

Αυτές τις ημέρες η προσέλευση των πιστών ήταν πολύ με­γάλη. Πολλοί ήθελαν να εξο­μολογηθούν για να μεταλά­βουν, άλλοι μόνο και μόνο για να νιώσουν καλύτερα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ιερέας ενορίας του κέντρου της πόλης, εξομολογούσε μια μέρα για 11 συνεχόμενες ώ­ρες.

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος τόνισε πως “είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι τον τελευταίο και­ρό προσεγγίζουν τους πνευ­ματικούς στους ναούς και τις ενορίες. Και είναι χαρακτηρι­στική η φράση που μου λένε ότι: "Σεβασμιότατε, μόνο ε­μείς δεν γνωρίζουμε πλέον κρίση στην Ελλάδα”. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι εμπι­στεύονται τους ιερείς και νιώθουν την ανάγκη κάπου να ακουμπήσουν. Πέρα μάλιστα από το γεγονός ότι λειτουργεί το μυστήριο της Εξομολόγησης. υπάρχει παράλληλα η πνευματική και ψυχική καθοδήγηση. Και βεβαίως έχουμε προετοιμάσει τους πνευματικούς μας με σεμινάρια, με συ­ναντήσεις. οι παλιότεροι ιερείς διαθέτουν πλούσια εμπειρία, ενώ και οι νεότεροι αποκτούν. Και χαίρομαι, γιατί και σε αυτόν τον τομέα η εκκλησία ανταποκρίνεται. Εξάλλου πρό­κειται για το πιο ανιδιοτελές μυστήριο και ουδείς μπορεί να μας κατηγορήσει, αφού είναι μια προσφορά προς τους αν­θρώπους και βεβαίως σωτήρια και λυτρωτική για τις ψυχές. Μάλιστα τους πνευματικούς, τους προσεγγίζουν πλέον και αρκετοί νέοι. Στο επίπεδο των παιδιών, δηλαδή για το Δημοτικό και τις πρώτες τάξεις Γυ­μνασίου, πάμε πολύ καλά στο θέμα της εξομολόγησης. Η η­λικία των νέων που φοιτούν στο Λύκειο, είναι λίγο πιο δύ­σκολη, αλλά πλέον μας κα­λούν από τα Λύκεια για να συζητήσουμε με τους νέους, ενώ σε Λύκειο της πόλης μου ζή­τησαν οι ίδιοι οι μαθητές να συναντηθώ μαζί τους και να α­παντήσω σε ερωτήσεις τους. Και αυτό είναι κάτι που έρχε­ται και θα το δούμε και σε άλλα σχολεία”.
Παράλληλα κινητικότητα υ­πάρχει και στους φοιτητές με το Σύνδεσμο Νέων, αλλά και τη συνάντηση φοιτητών στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.


Εκφράζουν αγανάκτηση

Ο προϊστάμενος του ιερού να­ού Μεταμόρφωσης π. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος τόνι­σε πως “πάντοτε στις δεσποτικές γιορτές έχουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου για το μυστήριο της εξομολόγησης. Λόγω, μάλιστα, και της οικο­νομικής κρίσης και της λιτό­τητας οι άνθρωποι έχουν να α­ντιμετωπίσουν μια σύγχυση μέσα τους. καθώς μπερδεύουν τα πνευματικά με τα οικονο­μικά ζητήματα. Γι’αυτό και ό­σοι προσέρχονται για εξομολόγηση αναφέρονται και στο οικονομικό ζήτημα. Μας κάνει δε ιδιαίτερη εντύπωση πως πλέον έρχονται και νεότεροι άνθρωποι. Υπάρχουν δηλαδή νέα πρόσωπα σε νέες ηλικίες, άτομα που είναι πιο συνειδητοποιημένα για αυτό που κάνουν. Παράλληλα, οι πιστοί επηρεάζονται και από όσα λέγονται για το 2013. ότι δηλαδή θα είναι ακόμη ένα δύσκολο έτος. Έτσι απογοη­τεύονται και απελπίζονται, με αποτέλεσμα να κάνουν αρνη­τικές σκέψεις. Λυτό που εκ­φράζουν είναι κυρίως η αγα­νάκτηση και μίσος για όλους και όσα τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και επειδή η αγανάκτηση είναι αμαρτία έρ­χονται στην εκκλησία για να εξομολογηθούν”.

Από την πλευρά του ο π. Ιγνά­τιος Αναγνωστόπουλος ση­μείωσε πως "οι πνευματικοί διδάσκουν την ελπίδα στον πιστό για να ξεπεράσει τη δυ­σκολία. Είναι ιδιαίτερα ενθαρ­ρυντικό που στις ημέρες των γιορτών οι εκκλησίες γέμισαν από πιστούς, ενώ ακόμη και πιο νέοι προήλθαν στους πνευματικούς για να εξομολο­γηθούν".