Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προς τους εργαζόμενους του Προγράμματος
Ενημερωτικό σημείωμα

Σε συνάντηση που είχαμε σήμερα, 13/12/2012, με την αρμόδια υπηρεσία ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας, ενημερωθήκαμε από την χειρίστρια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ότι τα δικαιολογητικά και η εντολή πληρωμής θα διαβιβαστούν εντός της ημέρας στην υπόλογο για την καταβολή της δεύτερης δόσης του έργου, για την πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζόμενων στο Πρόγραμμα.

Η υπόλογος του έργου, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά, θα μας ενημερώσει για την ημερομηνία είσπραξης της επιταγής.

Προς την κατεύθυνση αυτή και για την όσο το δυνατόν συντόμευση του χρόνου καταβολής της μισθοδοσίας υπάρχει συνεχής πίεση και διαρκής επαγρύπνηση.


Νίκος Χρυσίνης
Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ