Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Τ.Κ 84 500 ΑΝΔΡΟΣ  TΗΛ 22820-51090


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου
« Κτήμα Άβυσσος» ιδιοκτησίας Ι.Μ Παναχράντου – Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου, τετραετούς (4) διάρκειας.

Η Ιερά Μονή Παναχράντου – Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου κρίνοντας ασύμφορο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αξιοποίησης με μακροχρόνια εκμίσθωση του Ακινήτου 
« Κτήμα Άβυσσος » Λειβαδίων Άνδρου, προκηρύσσει Νέο Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου την 31ην Οκτωβρίου 2012 και ώρα 17:00 στην Ιερά Μονή Πανάχραντου, με τους παρακάτω όρους:

Α) Η μίσθωση ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης.

Β) Το πόσο της 1ης προσφοράς ορίζεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800 €) ετησίως.

Γ) Οι χρήσεις και λειτουργίες για τις οποίες προβλέπεται η αξιοποίηση του ακινήτου είναι: αγροτικές εκμεταλλεύσεις & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Ιερά Μονή Παναχράντου – Αγίου Παντελεήμονος, και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2282051090.

  Για το Ηγουμενοσυμβούλιο.

 Ο Ηγούμενος
† Αρχιμ. Εὐδόκιμος Φραγκουλάκης